BORGERBILLEDET I ODENSE

Borgerbilledet blev udført ved årtusindskiftet.  Visionen var at skabe et meget synligt udtryk for fællesskab i Odense.

  

Idéen var derfor at udvise: 

fælles engagement

samarbejde

Alles deltagelse

Sammenhold

vilje

 

En dokumentation for at alle har lige ret, og er lige betydningsfulde (Status; religion; geografisk o.s.v.).

Billedet blev ikke kun en happening, men et smukt kunstværk. En slags "grafisk" værk med Odense Bys områder udført i lyse pastelfarver og "skraveret" med borgernes unikke kendetegn: deres underskrift, og underskriften placeret præcist der hvor de på billedet mener de bor.  Da 25.000 af Odenses 180.000 borgere havde indskrevet sig på billedet, blev processen stoppet. Nu fremstod billedet særdeles smukt.

Det 3,6 x 6 m store billede hænger i Rosengårdcentret ved Sølvtorvet.